De mythe: de papierproductie vergt heel veel energie, verbruikt massa’s water en stoot grote hoeveelheden CO2 uit

adventure calm clouds 414171
De feiten 

  • De hoeveelheid water, nodig voor de productie van papier, is in de loop van de laatste 30 jaar met 56 % verminderd.
  • De papierindustrie verbetert voortdurend haar energie-efficiëntie. 
  • De productie van een kilo papier stoot vandaag drie keer minder CO2 uit dan de hoeveelheid CO2 die in deze kilo papier opgeslagen zit.

Tijdens het vervaardigen van papierpulp en papier wordt er inderdaad een grote hoeveelheid water gebruikt als vehikel om de vezels te doseren en te transporteren. Het overgrote deel van dit water wordt dus “geleend”, met andere woorden het water wordt aan de natuur onttrokken, gebruikt en hergebruikt en nadien gezuiverd in het milieu teruggebracht. Slechts 15 % van het geleende water wordt effectief verbruikt, deels door verdamping en deels door aanwezig te blijven in het papier. 

Tijdens de afgelopen 30 jaar zijn de papierproducten erin geslaagd om de hoeveelheid water per geproduceerde ton papier met 56 % te verminderen.

De energie die gebruikt wordt door de papierindustrie is in grotendeels duurzame energie met een lage CO2 uitstoot: meer dan de helft van de energie, nodig voor de Europese papierfabricage, is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Door steeds minder en minder energie te gebruiken en door steeds meer beroep te doen op hernieuwbare energie, is de papiersector er tijdens de afgelopen 20 jaar in geslaagd om haar CO2 uitstoot per kilogram geproduceerd papier met 40 % terug te dringen. 

De productie van 200 kg papier, wat overeenstemt met het jaarlijkse papierverbruik per inwoner, vereist gemiddeld 500 kilowattuur. Dit is gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van een koelkast klasse C. 

Papier en klimaatverandering

Dor toedoen van fotosynthese slaan bomen grote hoeveelheden CO2 op, stoten zij zuurstof uit. Ze gebruiken de CO2 om cellulose op te bouwen. In duurzaam beheerde bossen is de hoeveelheid opgenomen CO2 groter dan de uitgestoten hoeveelheid, veroorzaakt door ademen van bomen en verrotten van houtresten.

Opdat de bossen hun rol van opslagruimte van CO2 zouden kunnen blijven spelen, is en duurzaam en gecontroleerd beheer van bossen een absoluut vereiste. Bomen moeten tot volwassenheid kunnen uitgroeien, bossen moeten regelmatig uitgedund worden en aanplantingen van jonge exemplaren moeten regelmatig plaatsvinden. Het geheel van deze acties verhoogt het effect van de fotosynthese en de rol van bossen als CO2 opslagruimte.

Door gebruik te maken van de bijproducten van het bos (uitdunningshout en kruinen) en de afval van de houtindustrie (zagerijen), levert de papierindustrie een zeer grote bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Papier is een natuurlijk, hernieuwbaar, recycleerbaar en in hoge mate gerecycleerd product! 

FSCLOGO MODERNA         imprim vert         VCDO deelnemer 2018 RGB       2020 logovcdo deelnemer  

SCHOEBROEKSTRAAT 50
3583 PAAL-BERINGEN
T: +32 11 45 01 00 - E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BE 0434.281.371